Termeni și condiții

BILETE ȘI ACHIZIȚIONAREA ACESTORA

1. BILETE

1.1 Biletele pot fi achiziționate exclusiv online, de pe site-ul https://shop.ramatuelleconcept.ro/ sau de pe site-urile partenerilor Organizatorului (IaBilet.ro, MyTicket.ro, etc.).

1.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

1.3 Minorii până la 12 ani împliniţi au acces gratuit pe toată durata desfășurării evenimentului, cu condiţia ca aceştia să fie însoţiţi de un părinte/titularul autorității părintești care deține un bilet valid.

1.4 Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către Ramatuelle Concept sau partenerii autorizați Ramatuelle Concept.

1.5 În cazul în care vor fi descoperite bilete sau brățări care au fost contrafăcute sau falsificate, Organizatorul va sesiza organele de urmărire penală competente.

1.6 Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită decât prin intermediul Platformei online.

2. CUMPĂRAREA BILETELOR

2.1 Achiziția biletelor se poate face exclusiv online, fie de pe https://shop.ramatuelleconcept.ro/, folosind sistemul de plăţi online Netopia. Plata se face doar prin card, iar biletul va fi emis doar în momentul în care plată a fost confirmată de către sistem. Ulterior, participanții vor primi emailul de confirmare a plății cu numărul de comanda aferent. Comanda va fi vizibilă în format electronic, în contul creat pe site-ul https://shop.ramatuelleconcept.ro/, secțiunea COMENZILE MELE, dacă ati optat pentru crearea unui cont înaintea plasării comenzii.

2.2 Cumpărarea biletelor de la partenerii autorizați se face în conformitate cu termenii și condițiile emise de către aceștia. Partenerii autorizați au dreptul de a percepe un comision de administrare care se adaugă preţului normal al biletului.

PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. ACCESUL

1.1. Accesul se face respectand normele in vigoare la data evenimentului, în scopul asigurării siguranței tuturor participanților, precum și pentru buna desfășurare a evenimentului.

1.2. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în locație, în baza biletului valabil. Doar o brăţară intactă, purtată pe mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul locației. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază ca necesar brățările, atât la intrarea în incinta, cât şi pe tot perimetrul locației. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acesteia.

1.3. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării în momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformitătii de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

1.4. Intrarea/ieșirea se face doar prin zonele special amenajate, prin validarea brățării. Neîndeplinirea acestei obligații poate duce la imposibilitatea participantului de a reintra în Locație.

1.5. Toti participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării conformității biletului/biletului gratuit și validării acestuia.

1.6. Accesul în incinta festivalului al minorilor cu vârsta mai mică de 18 ani este permis numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte sau persoană care exercită autoritatea părintească (tutore).

2. DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

2.1.În momentul intrării în locație, participantul ia la cunoştinţă acest Regulament și și-l asumă în totalitate.

2.2. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi reglementările enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

2,3 Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul evenimentului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului și nu sunt realizate în scop comercial. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, aplicație, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectarea a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/ să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

2,4. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

2.5. Înotul în lacul aflat pe teritoriul locației este interzis şi extrem de periculos.

Politica de confidențialitate vă este pusă la dispoziție la începutul interacțiunii cu noi, prin intermediul site-ului web. Datele au fost colectate de shop.ramatuelleconcept.ro. shop.ramatuelleconcept.ro colectează informațiile dumneavoastră personale (numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, sexul, IP-ul și preferințele de limbă ale browserului pe care îl folosiți) atunci când ne contactați prin formularul de contact, telefonic sau prin e-mail. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail si numărul de telefon, sexul, precum și alte informații, după caz.

De asemenea, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră, precum informațiile despre originea etnică sau rasială, confesiunea religioasă, opiniile politice, convingerile filozofice, viața/orientarea sexuală ori sănătatea), cu excepția cazului în care vom fi obligați să facem acest lucru prin lege și/sau în cazul în care ne veți furniza consimțământul dumneavoastră explicit, în mod separat. Dacă ne veți furniza, în mod voluntar, date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin intermediul interacțiunii dumneavoastră cu website-ul nostru sau prin corespondență directă cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge datele din sistemele noastre, dacă nu vom considera că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al shop.ramatuelleconcept.ro.

Vă aducem la cunoștință faptul că de fiecare dată când ne veți vizita website-ul, vom colecta automat următoarele date:

1) Date tehnice, care pot include: Adresa Internet Protocol (IP), utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, tipul și versiunea de browser, informațiile de conectare, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), setarea fusului orar, sistemul și platforma de operare, tipul și marca dispozitivului mobil. Aceste date pot fi colectate și prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră prin intermediul fișierelor de tip cookie ale terțelor părți. Informații suplimentare despre acest subiect puteți găsi în secțiunea: Politica Cookies.

2) Date despre vizita dumneavoastră, care pot include: calea completă către resursa accesată (URL-ul), informațiile sau produsele pe care le-ați căutat sau vizualizat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate), secvența de click-uri către, prin și de la website-ul nostru (inclusiv data și ora), timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de articole vizualizate pe website-ul nostru, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, click-urile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresa de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

Scopul de utilizare a datelor

shop.ramatuelleconcept.ro colectează date cu caracter personal pe pagina site-ului, numai cu acordul voluntar al clientului, iar scopurile sunt următoarele: rezolvarea problemelor de orice natură, care se referă la programările efectuate și la cele ce au fost anulate, contactarea clientului, la cererea sa voluntară ori în chestiuni de relații cu clienții. Astfel că shop.ramatuelleconcept.ro are permisiunea de a prelucra datele cu caracter personal (cele de identificare și de contact), în vederea furnizării serviciilor și efectuării plăților în baza contractelor relevante, inclusiv a abonamentelor achiziționate.

De asemenea, putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă putea oferi informațiile necesare despre servicii ori bunuri, despre care considerăm că vă interesează. În cazul în care sunteți deja un client al salonului nostru, vă vom contacta numai prin intermediul e-mail-ului, deoarece avem în baza de date informații despre dumneavoastră, în urma serviciilor care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri în vederea vânzării, cu excepția cazului în care ați optat pentru altă metodă de contact. Iar dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil.

Există și posibilitatea de a nu vă folosi datele personale în acest fel, dar trebuie să bifați caseta din formularul de înregistrare, referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a înțelege conținutul preferat și pentru a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră; pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeți să faceți acest lucru; pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o oferi; pentru a face sugestii și recomandări despre serviciile sau produsele care ar putea să vă intereseze.

Comunicare

Cu acordul dumneavoastră, vă putem trimite newslettere, alerte periodice, recomandări de articole, mesaje administrative sau de ordin tehnic, ce au legătură cu serviciile și produsele pe care le oferim, prin intermediul apelului telefonic și/sau e-mail. Acestea fac parte din categoria mesajelor de marketing, pe care dumneavoastră alegeți dacă doriți să le primiți sau nu.

Securitate

Datele dumneavoastră privind adresa IP și istoricul de conectare vor putea fi folosite din motive de securitate, menite să monitorizeze și, implicit, să prevină eventualele încălcări și/sau fraude ale Acordului de utilizare ori a Politicii de confidențialite, care ar putea să îi afecteze și pe ceilalți vizitatori/clienți de-ai noștri. shop.ramatuelleconcept.ro vă asigură că nu va distribui niciuna din informațiile personale pe care le-ați furnizat către agenții sau agenți de publicitate. Ele vor fi păstrare în condiții de siguranță și folosite doar în scopurile enumerate mai sus. Chiar dacă sunteți client sau doar vizitator, vă oferim dreptul de a modifica sau șterge datele pe care ni le-ați oferit. Ștergerea sau modificarea datelor în timp ce apelați la serviciile noastre pot afecta modul în care oferim aceste servicii ori chiar încetarea lor.